Общи условия


          I.      Условия за ползване:

Уебсайтът www.teniski-horta.com е притежаван и управляван от "Хорта" ООД, ЕИК 204292066, България, Варна, ул. Капитан Райчо 91. Всички имена, марки и търговски марки в сайта са собственост на "Хорта" ООД. Всички имена, марки и  търговски марки са защитени от авторско право и не могат да бъдат ползвани без позволение от "Хорта" ООД.

Съдържание от уебсайта не може да бъде копирано, пре-публикувано или разпространявано за публични или търговски цели.

"Хорта" ООД има правото да променя съдържанието на уебсайта по всяко време без предупреждение. "Хорта" ООД не гарантира за точността на информацията в сайта. Ако забележите неточна информация на сайта, моля, да се свържете с нас. Ако линк от уебсайта води до сайт, който не е собственост на "Хорта" ЕООД, компанията не гарантира за съдържанието на този сайт. Линкове водещи до сайтове собственост на трето лице са създадени за удобство на потребителя, който сам поема отговорност при посещение на такива сайтове.


          II.      Условия на доставка:

Долупосочените условия се прилагат за всички доставки извършени от "Хорта" ООД, ЕИК 204292066, България, до клиенти закупили продукти от online – магазина на "Хорта" ООД.

1.    Настоящите Условия на доставка, включително всякакви политики или други условия и правила, публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на доставка”), уреждат доставката от наша страна на продуктите, изложени на нашия Уебсайт на страниците с продукти. Моля прочетете тези Условия на доставка внимателно. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка. Чрез приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията на доставка, които са в сила към момента на Вашата поръчка и Чрез приемането на тези Условия на доставка, Вие потвърждавате, че сте потребител на възраст поне 18 години и че имате право да сключвате обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени и необходими данни за Вашата покупка са точни, пълни и верни към момента на подаване на поръчката. Ако не ги приемете, Вие нямате право да поръчате от нашия Уебсайт.

2.    Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашите Условия на доставка чрез публикуване на променените Условия на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Всяка промяна ще се прилага само за нови поръчки, освен ако не е уговорено друго между нас. Преди завършване на Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка. Моля уверете се, че сте прегледал Условията на доставка всеки път преди да завършите Вашата поръчка. С приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Условията на доставка в съответната версия, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка.


          III.      Обслужвани държави и ограничения при доставката:

1.    Ние доставяме продукти, поръчани чрез нашия Уебсайт само на физически лица / крайни клиенти с адрес на доставка в България.

2.    Ние може да правим промени в списъка с Обслужвани държави. В случай че в някакъв момент дадена Обслужвана държава е извън ЕС и Вие направите чрез нашия Уебсайт поръчка с адрес на доставка в такава Обслужвана държава извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. В такъв случай всякакви подобни такси за митническо освобождаване ще бъдат за Ваша сметка. Вие може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация. Също така, моля обърнете внимание, че всякакви подобни задгранични доставки могат да бъдат отваряни и инспектирани от митническите власти.

3.    Ние си запазваме правото едностранно да (i) ограничаваме количествата, които Вие може да поръчвате, или за които ние приемаме поръчка, включително до разумните количества за употреба от краен клиент и/или да (ii) ограничим или изключим възможността да поръчвате продукти или услуги, и/или да (iii) ограничим или изключим някои от наличните методи за доставка и плащане за Вас, и/или да (iv) ограничим и изтрием (до степента, позволена по закон) Вашия акаунт, включително, но не само, въз основа на поведение или действие, което Вие сте извършил на нашия Уебсайт, ако достъпът до или съществуването на Вашия акаунт или използването му може по някакъв начин да нанесе вреда на "Хорта" ООД. или ако ние установим нередности и/или нарушения на някоя от разпоредбите на нашите Общи условия. В такъв случай Вие може да се обърнете към Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, за да получите информация за нашето решение или действие.

          IV.      Цени:

1.    Цените на продуктите са тези, посочени на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

2.    Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на Уебсайта, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на Уебсайта. Ние не сме отговорни за каквито и да било такси за обмяна или превалутиране на валута, прилагани от банката издател на Вашата кредитна или дебитна карта. Такива такси за валутни преобразувания се поемат от Вас.

3.    Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

4.    Общата цена на продуктите, включително ДДС и всякакви други разходи или такси, приложими за Вашата конкретна поръчка, ще бъде показана на нашия Уебсайт преди последната стъпка, с която може да завършвате Вашата поръчка.

5.    Цените на продуктите и други разходи могат да бъдат променяни по всяко време, но такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6.    Отстъпки от цената:

·      Ние може да предоставяме отстъпки за продуктите, закупени от нашия Уебсайт, съгласно правилата за отстъпки, определени от нас. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Вие нямате право на отстъпка, освен ако ние не определим друго и Вие, съответно Вашата поръчка отговаря на съответните правила за отстъпка.

·      Отстъпката не може да се предоставя под формата на пари в брой или възстановяване на пари.

·      Когато връщате продукт, който Ви дава правото на възстановяване на сумата по каквато и да било причина (доброволно право на връщане на продукта, законово право за отказ, гаранция), цената, обект на възстановяване, следва да бъде намалена със стойността на отстъпката, приложена върху продукта, и само действително платената сума следва да бъде възстановена.


         V.       Доставка и плащане:

1.    Всяка страна заплаща своите собствени разходи за използването на средства за дистанционна комуникация, за да сключи договора за продажба.

2.   Срокът за доставка на всеки един продукт е в рамките от 3до 5 работни дни, считано от датата на потвърждение/приемане предложението за сключване на договор и натоварването на съответната стока.


VI.      Начини на плащане:

          1.  Наложен Платеж – при получаване на стоката от Вас;

          2.  Чрез системите за електронни разплащания на PAYPAL.COM


         VII.      Скючване на договора:

1.  Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на нашия Уебсайт. Съдържанието на Уебсайта не е предложение за сключване на договор за продажба от правна гледна точка, а е покана да се направи предложение. Съответно ако направите поръчка чрез нашия Уебсайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, изложен на нашия Уебсайт. Вашата поръчка следва да бъде приета от нас, както е описано по-долу.

2.    Поръчка може да бъде направена само през нашия Уебсайт. За да направите това, ще преминете през опростен процес, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона "Потвърди и плати" ( начин на плащане ). Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена, която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка.

3.   След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, потвърждаващ получаването и регистрацията на Вашата поръчка (“Потвърждение за получена поръчка”). Това не означава, че Вашата поръчка е приета. Вашата поръчка съставлява предложение до нас да закупите продукт, посочен на нашия Уебсайт. Всички поръчки следва да бъдат приети от нас. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Договорът ще се отнася само до тези продукти, за които ние сме приели Вашата поръчка. Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим имейл с потвърждение, че продуктът е бил изпратен (“Потвърждение за доставка”). В случай че не можем да изпълним договор поради неналичност на продукти на склад, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас за този продукт сума, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми, съдържащи се в раздела за Вашите законови права на отказ, посочени в тези Условия на доставка.

4.   Моля обърнете внимание, че само продукти, посочени на нашия Уебсайт с описание на продукта и с продажна цена, са предназначени за продажба. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на нашия Уебсайт и/или в нашите канали в социални мрежи, имат за цел единствено да промотират съответната марка и не създават задължение за Horta Ltd. да има налични или да направи налични за продажба съответните продукти, показани на тези рекламни материали.


          VIII.      Законово право на отказ:

1.    Вие имате законовото право да се откажете от поръчка или от договор в рамките на 14 дни без каквато и да било причина. За да спазите срока за отказ е достатъчно да изпратите съобщение за отказ преди изтичане на периода за отказ. Периодът за отказ ще изтече 14 дни след датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;


б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;


2.    Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние или договора извън търговския обект, или в случаите, когато потребителят е направил предложение да сключат договор от разстояние или договор извън търговския обект.


3.    Вие трябва да информирате "Хорта" OOД за Вашето решение за отказ чрез недвусмислено изявление. По-конкретно, Вие може да използвате една от следните възможности:

·      Възможност 1 (формуляр за отказ): Вие можете да използвате формуляра „Рекламация“ за отказ, наличен на нашия Уебсайт, но това не е задължително.

·      Възможност 2 (писмо или имейл): Изпратете писмо по пощата или имейл до Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, които съдържат Ваше недвусмислено изявление за отказ. Препоръчваме Ви да включите (i) номера на поръчката (Order ID), по която следва да бъдат възстановени заплатените суми и (ii) ясна декларация, че се отказвате от въпросния договор за продажба.

4.    Последици от отказа:

·      Възстановяване на заплатени суми: Ние ще Ви възстановим всички плащания, получени от Вас във връзка с върнатия продукт (освен разходите, описани в следващите изречения и разходите за връщане на продукта), не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за Вашия отказ.

·      Връщане на продукти: Вие се задължавате да изпратите продуктите обратно до адреса за връщане не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни съобщил за Вашия отказ. Крайният срок ще се счита за спазен, ако ни изпратите продукта преди изтичане на срока от 14 дни. Вие се съгласявате да върнете продукта само по пощата или чрез куриер. Може да намерите адреса за връщане (i) на стикера с адреса за връщане, който е приложен вътре в пакета, доставен до Вас, или (ii) като се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт.

·      Разходи за връщане на продукта: Всички разходи за връщане на стоката, при упражнено право на отказ се заплащат от потребителя (преките разходи за връщане на продукта до нас).

·      Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

·      Ваша отговорност: Вие сте отговорен за намалената стойност на продуктите, в резултат от боравенето с тях, различно от нужното за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

·      Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.


·       Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.


·       Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.


·      Когато  потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.


·      Потребителят заплаща преките разходи за връщането на стоките. Уведомяваме Ви, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.


·      Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.